Giải quyết Nguyên nhân Gốc rễ & Đạt được Kết quả

Là một thẩm phán và luật sư, tôi luôn tập trung vào cách chúng ta đạt được trách nhiệm giải trình và công lý, cũng như chấm dứt chu kỳ nghiện ngập, hành vi tổn hại và bất hợp pháp. Tôi sẽ mang trọng tâm này đến Hội đồng, nơi tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận đa hướng đối với sự an toàn công cộng: thuê thêm các viên chức được được huấn luyện kỹ càng để cải thiện thời gian đáp ứng, tạo ra một chương trình ứng phó dân sự thay thế có nguồn lực phong phú, và tiếp tục các chương trình tòa án thành phố trị liệu thành công.

Thêm vào đó, chúng ta phải chấm dứt bạo lực súng đạn đã quá lâu cướp đi và phá hủy cuộc sống trong thành phố của chúng ta. Là một thẩm phán đã ban hành Lệnh Bảo vệ Rủi ro Cực kỳ loại bỏ súng khỏi những cá nhân không ổn định hay đau khổ, tôi biết sức mạnh của những lệnh này để bảo vệ mạng sống. Tôi sẽ làm việc để mở rộng việc sử dụng Lệnh Bảo vệ Rủi ro Cực kỳ trong thành phố. Tôi cũng sẽ làm việc ở cấp tiểu bang để bỏ luật ưu tiên địa phương làm cản trở khả năng bảo vệ cư dân của Seattle.

Ngay lập tức, tôi sẽ làm việc để nâng cấp và mở rộng các chương trình ngăn chặn bạo lực trên toàn thành phố, và, một cách nghiêm trọng, đầu tư vào thuốc giải độc cho các yếu tố quyết định thuộc về xã hội của bạo lực súng đạn: giáo dục, đào tạo việc làm và kỹ năng, tư vấn, và tăng cường kết nối xã hội.

Tôi sẽ vận động cho một Trung tâm Chăm sóc Khủng hoảng sức khỏe tâm thần theo yêu cầu ở Seattle bất kể kết quả của Thuế Sức khỏe Hành vi như thế nào. Và, tôi sẽ hỗ trợ bất kỳ nỗ lực nào để tạo ra phương pháp điều trị theo yêu cầu cho chất gây nghiện đối với việc sử dụng ma túy đá và rượu cũng như sử dụng thuốc phiện.

Khả năng Chi trả & Đầu tư Địa phương

Là một người mẹ, tôi muốn các con trai tôi có thể làm công việc có ý nghĩa với chúng và vẫn có thể đủ khả năng sống ở Seattle. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay về khả năng chi trả nhà ở, điều này là không thể đối với họ hay đối với vô số người lao động, gia đình, và người trẻ tuổi, đặc biệt là trong các cộng đồng BIPOC.

Bây giờ chúng ta có cơ hội thông qua việc sửa đổi Kế hoạch Toàn diện Seattle để thiết kế hình dạng của thành phố của chúng ta trong nhiều năm tới. Các Giải pháp Thay thế 2, 3, 4 và 5 (Giải pháp Thay thế 1 là không làm gì cả) trong Kế hoạch đều có các yếu tố có thể góp phần tăng nhà ở giá rẻ. Tuy nhiên, Khu vực 5 bao gồm các khu vực có nguy cơ di dời nhà ở cao, bao gồm cả Lake City, Bitter Lake và Northgate. Với ý thức này, tôi sẽ tìm cách hỗ trợ Giải pháp Thay thế nào làm tăng thành công nhất toàn bộ nhà ở giá rẻ trên cả thành phố.

Trong Hội đồng, tôi cũng sẽ đảm bảo rằng Khu vực 5 đang nhận được phần đầu tư cơ sở hạ tầng công bằng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Khu vực, bao gồm cả dịch vụ Metro hiệu quả và đáng tin cậy, an toàn cho xe đạp và người đi bộ, phục vụ theo nhu cầu, tham gia của giới trẻ, và nhiều nữa.

Cơ hội Cho Tất cả

Các khu vực lân cận của chúng ta được xác định bởi các doanh nghiệp địa phương mà chúng ta yêu thích, nhưng rất thường khi tiếng nói và mối quan tâm của họ bị thiếu sót trong cách chúng ta tiếp cận các chính sách và thiết lập mục tiêu của Thành phố. Tôi muốn đảm bảo rằng các cửa hàng cà phê và nhà hàng ở trong góc, tiệm bán lẻ ngoài mặt tiền, phụ nữ và các doanh nghiệp thuộc sở hữu của BIPOC, và các doanh nhân địa phương khác được đại diện tại Tòa thị chính, để xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng, kiên cường trên toàn thành phố của chúng ta.

Là mẹ của ba thanh niên, tất cả đều tốt nghiệp Trường Công lập Seattle, tôi cũng hết lòng cam kết trong việc tăng cường quan hệ đối tác giữa Thành phố, Học khu, và các trường Dạy nghề và Kỹ thuật để đảm bảo mọi trẻ em đều có con đường dẫn đến công việc với mức lương cho gia đình.